Fag og godkjenning – Det beste fagtilbudet | Akademiet Utveksling

Fagtilbud og godkjenning av fag

Akademiet Utveksling har det beste fagtilbudet til utvekslingselever!

Reiser du til skoler som ikke kan tilby de fagene du har bruk for for å få året godkjent, tilbyr vi deg gode løsninger via Akademiet Nettstudier. Da kan du lese fagene du mangler som privatist mens du er ute. Du får oppfølging av norske lærere og følger de norske læreplanene.

Du avtaler med skolen din om de kan godkjenne faget som bestått eller om du må ta eksamen som privatist i november på vg3. Slik er du alltid best forberedt og går ikke glipp av undervisning selv om du velger et år på utveksling.

Reiser du med oss til York, kan vi tilrettelegge for alle programfag og fellesfag mens du er på utveksling. På denne skolen underviser de engelske lærerne ifølge norske læreplaner.

Alle Akademietelever får 30 % rabatt på enkeltfag fra Akademiet Nettstudier!

Vi anbefaler at du snakker med rådgiveren din om hvilke fag du skal velge mens du er på utveskling. Det er skolen du skal tilbake på som godkjenner året ditt.
Her er en oversikt som kanskje også kan hjelpe:


Studiespesialiserende programområde

 • Du må ha i minst 3 programfag (valgfag)
 • To av disse må være fra samme programområde og du må kunne gå videre med dem på vg3 (fordypningsfag)
 • Det siste er valgfritt og kan være fra alle programområder


I tillegg må du ha en rekke fellesfag:

 • Matte (hvis du ikke har det som valgfag)
 • 2. fremmedspråk
 • Norsk
 • Historie


KDA – MDD – MK – Idrett (studieforberedende linjer)

 • Du må ha i minst 3 programfag (valgfag)
 • To av disse må være relevante for studieretningen din (fordypningsfag)
 • Det siste er valgfritt og kan være fra alle programområder


I tillegg må du ha en rekke fellesfag:

 • Matte (hvis du ikke har det som valgfag)
 • 2. fremmedspråk
 • Norsk
 • Historie
 • Geografi
 • Samfunnsfag


Hvis du ikke får tatt alle fagene du trenger mens du er på utveksling, kan du alltid ta det igjen i løpet av vg3 som privatist. Du må altså ikke ha alle fagene fra vg2 mens du er i utlandet. Skolen din kan godkjenne året ditt uansett, men du må ta opp de fagene du mangler for å få vitnemål på slutten av vg3.

Det er ikke et krav at den utenlandske opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene. Det er dog et krav at undervisningen er likeverdig eller mer omfattende enn vg2. Dette er noe rådgiveren din vurderer når du kommer tilbake til skolen din og leverer all dokumentasjon for året ditt.

Her kan du lese hele forskriften fra Udir

Fagtilbudet i York

Dersom du reiser med Akademiet Utveksling får du dekket alle fagene du skal ha mens du er ute. Dette innebærer både valgfagene og fellesfagene, uavhengig av hvilken linje du går. Med andre ord trenger du ikke ta opp noen fag som privatist i vg3. Dette er et helt unikt tilbud!

Studiespesialisering

For deg som er elev på studiespesialiserende linje tilbyr skolene de aller fleste fagene vi har i Norge. Du velger to fag du vil fordype deg i videre på vg3. I tillegg kan du velge fag som kanskje ikke tilbys på skolen din. Hva med Film Studies, Art and design – Textiles eller Music Technology, for å nevne noen? Du kan velge å blande fag fra forskjellige linjer, noe som gjør at du kan få en skreddersydd timeplan som passer dine interesser. Dette vil garantert gjøre skoledagen mer spennende og motiverende!

Studieforberedende

Vi tilbyr også utveksling for alle studieforberedende linjer; KDA (kunst, design og arkitektur), MK (medier og kommunikasjon), MDD (musikk, dans, drama) og idrettsfag.

For disse fire linjene tilbyr vi alle fagene du skal ha som hovedemner innenfor hver linje. I tillegg skal du ha en rekke fellesfag; matte, geografi, samfunnsfag, historie, fremmedspråk og norsk. Reiser du til England med Akademiet Utveksling får du dekket undervisning i alle disse fagene mens du er ute. Dette er fordi vi har engelske lærer som underviser etter norske timeplaner for deg mens du er der. Du kan derfor få hele året godkjent av skolen hjemme, og dermed gå direkte videre til vg3!